laatste nieuwe meldingen

BX1

27-05-2019

A370 ADA

let op: kleur is goud !

G356 Grand

S556 Sahid Jaya

T267 Thessaloniki

V263 Vondel hotels

BX1 - 252 op website
14 downloads

25-05-2019

K518 Kura Hulanda Curacao (NA)

L354 Lunetten

M516 Mik

O220 Olde Dubbelink

P515 Parkzicht

[eigen sticker goud op wit]

22-05-2019

A369 Alfred's Diner

als A289, strijker zwart

B771 Beiaard

als B685, nu groen

B772 Boeskeulke

B773 BoomChicago

B774 Breet

C492 Carla's

C493 Clown, le

C494 Club Pretty Women

FHU07008144

C495 Cuckoo's Nest

FHU06005306

D320 Dutch Import House

D321 Dawn Beach Hotel & Villas Sint Maarten (NA)

D322 DDS

03-10-01

E193 Easy

F203 Fair Play

als F186, geen datum of code

F204 Fair Play

als F159,

17-02-2009

F205 Fidelio

NR.21 - 30.08.2010

G352 Golden Tulip Aruba Carribean (NA)

G353 Golden Tulip.com

24-06-2008

G354 Grass Company

05-11-18

G355 Grand catering

als G211, kleur en strijker lichter

H545 Hilton Aruba (NA)

H546 Holiday Inn

22-01-2009

aanvullingen op de papieren documentatie a - k

a

< 12-06-2018

A360 ADA 

als A305,

04-03-01

< 12-06-2018

A361 Admiraal / van Wees

als A68, ander telnr. fabr. 

< 12-06-2018

A362 Ahoy

als A216, donkere strijker

<12-06-2018

A363 American

05-09-27

< 12-06-2018

A364 Alfred's Diner

(melding: Koos van Ulden)

< 12-06-2018

A365 Allick

(melding: Koos van Ulden)

< 12-06-2018

A366 Aanbevolen

(melding: Koos van Ulden)

< 12-06-2018

A367 Asito

eerste scan was wat licht en is nu vervangen

14-12-2018

A368 Amsterdam

(melding: Rob Stuut)


B

< 12-06-2018

B754 Baffon

als B565, andere strijker

<12-06-2018

B755 Breda 97

< 12-06-2018

B756 Buleria

09-09-2018

B757 blanco lichtbruin,

04-05-18 en code

(melding: Hennie van Dun)

09-09-2018

B758 blanco groen

(melding: Hennie van Dun)

09-09-2018

B759 blanco wit

(melding: Hennie van Dun)

09-09-2018

B760 Bacco

(melding: Hennie van Dun)

13-09-2018

B761 Beaumont

als B208, lichter van kleur, strijker bruin

16-10-2018

B762 Ballast Nedam

als B36, smalle strijker

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

B763 Baton

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

B764  Bedankt en Tot Ziens,

04-05-28

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

B765 Beauty Club

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

B766 Blauwe Sluis

als B582, brede strijker

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

B767 Bohemen

als B241, afdruk meer links

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

B768 BRN

als B406, strijker zwart

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

B769 Broers

NR.21 - 22.05.2011?

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

B770 blanco blauw met zeemeeuw

(melding: Teus Koppelaar)


C

< 12-06-2018

C480 Campanile

als C415,

05-11-18

< 12-06-2018

C481 Carlton / Fire

Nr.21 - 15.01.2016

< 12-06-2018

C482 CaterRent

< 12-06-2018

C483 Compagnie

als C447,

16-06-2011

< 12-06-2018

C484 Corenmaet

09-09-2018

C485 Camozzi

(melding: Hennie van Dun)

16-10-2018

C486 Canon Center

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

C487 Cafe Cox

licht oranje, fabr. Cedeka

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

C488 Chat Noir

als C172, zwart/goud

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

C489 Christophe

als C353,

NR.21 - 05.08.2008, brede strijker

(melding: Teus Koppelaar)

14-12-2018

C490 Corps de Garde

(melding: Rob Stuut)

10-04-2019

C491 China

als C113, ander tel.nr.

(melding: Arie Meijer)

C series

< 12-06-2018

CS17 Compaenen / Compagnie

als CS16,

22-01-2009

< 12-06-2018

CS18 Compaenen / Boulogne

als CS15,

05-01-11

16-10-2018

CS54 Crumpler

met faxnr. op de rug

(melding: Teus Koppelaar)

< 12-06-2018

CS55 Compaenen

als CS58,

04-01-07 

< 12-06-2018

CS56 Compaenen / Lensen

< 12-06-2018

CS57 Compaenen / Oude Tijd

09-09-2018

CS58 Compaenen zonder datum

09-09-2018

CS59 Compaenen / Havana House

(melding: Hennie van Dun)

16-10-2018

CS60 Compaenen / Oude Tijd

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

CS61 Compaenen / Pigge

25-06-2008

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

CS62 Compaenen / Pigge

05-01-11

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

CS63 Compaenen / Schürmann

(melding: Teus Koppelaar)

24-01-2019

CS64 Compaenen / Peeters

05-01-11


D

< 12-06-2018

D311 Dorhout Mees

als D276,

24-09-2007

< 12-06-2018

D312 Diekhuus

(melding: Koos van Ulden)

30-09-2018

D313 Duin & Kruidberg

(melding: Harrie Dortmans)

16-10-2018

D314 Dekker

als D307,

04-09-27

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

D315 Depa

05-04-28

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

D316 Dragon Town

als D95, zwarte strijker

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

D317 Duinvos

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

D318 Dorhout Mees

als D311, zonder datum, andere strijker

(melding: Teus Koppelaar)

14-11-2018

D319 Dactylo [eigen sticker kantoor Tiel]


E

09-09-2018

E187 Energy Systems

(melding: Hennie van Dun)

09-09-2018

E188 Ergens Anders

(melding: Hennie van Dun)

16-10-2018

E189 Etap

als E22, zwarte strijker

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

E190 Event Company

als E152, gekleurd vlak lichter

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

E191 Event Company

als E152, gekleurd vlak ontbreekt, misdruk?

(melding: Teus Koppelaar)

16-10-2018

E192 Eden

04-05-2007

(melding: Teus Koppelaar)


F

< 12-06-2018

F184 Fair Play

als F140,

05-04-11

< 12-06-2018

F185 Fair Play

als F140,

05-09-29

< 12-06-2018

F186 Fair Play

als F170,

11-02-2010

< 12-06-2018

F187 Fair Play

als F159,

23-05-2006

< 12-06-2018

F187 Fair Play

als F182, Nr.21 - 7.11.2016

< 12-06-2018

F189 Fair Play

als F182, Nr.21 - 9.08.2017

< 12-06-2018

F190 Fair Play

als F182, donkere strijker  PRK 001 JAPON

< 12-06-2018

F191 Fair Play

als F182, Nr.21 - 30.04.2015

< 12-06-2018

F192 Fortuna

(melding: Koos van Ulden)

< 12-06-2018

F193 Fortuna

als F192,

met code FHU06007181

(melding: Koos van Ulden)

< 12-06-2018

F194 Fraassen

(melding: Koos van Ulden)

< 12-06-2018

F195 Fair Play

als F159,

12-06-2007code

< 12-06-2018

F196 Fair Play

als F159,

23-05-2008

< 12-06-2018

F197 Fair Play

als F171,

lichter paars

< 12-06-2018

F198 Fair Play

als F182, Nr.21 - 8.01.2018

< 12-06-2018

F199 Fair Play

als F140,

04-04-20

< 12-06-2018

F200 Fair Play

als F140,

06-03-2007

17-10-2018

F201 Falstaff

extra regel met grote letter

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

F202 Flo

(melding: Teus Koppelaar)


G

< 12-06-2018

G341 Gildehuys

< 12-06-2018

G342 GroeneWig

< 12-06-2018

G343 Genootschap voor Reclame

(melding: Koos van Ulden)

< 12-06-2018

G344 Golden Tulip

05-05-23

< 12-06-2018

G345 Grass Company 

Nr.21 - 4.04.2016

(melding: Harrie Dortmans)

13-09-2018

G346 Griffel

als G220, smallere strijker

17-10-2018

G346 Golden Tulip Schiphol

als G101, bijzonder lichte drukkleur

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

G347 Tulip Inns

als G175, strijker zwart

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

G348 Grass Company

NR.21 - 1.12.2016

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

G350 Grass Company

NR.21 - 17.08.2017

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

G351 Groot Warnsborn

(melding: Teus Koppelaar)


H

< 12-06-2018

H527 Hans Hairstudio

03-12-16

< 12-06-2018

H531 Herbergh

als H400, smalle strijker

< 12-06-2018

H532 Hermitage

< 12-06-2018

H533 Hilton

blanco blauw, iets langer dan normaal

< 12-06-2018

H534 Holiday Inn.com

is H452, zonder code

< 12-06-2018

H535 Holland House Beach Hotel Sint Maarten (NA)

< 12-06-2018

H536 Huis ter Duin

fabrikant dutchmatches, iets langer dan normaal

< 12-06-2018

H537 Huis ter Duin

zwarte strijker, geen fabrikant

< 12-06-2018

H538 Harlekijn

(melding: Koos van Ulden)

< 12-06-2018

H539 Hip

(melding: Koos van Ulden)

18-09-2018

H540 Huis ter Duin

als H475,

18-07-2007

18-09-2018

H541 Heeren van Oranje (donkergroen)

als H279,

04-07-29

28-09-2018

H542 Harm

sticker Jos Harm op voor- en achterkant

17-10-2018

H543 Holiday Inn met telnr. Amsterdam

(melding: Teus Koppelaar)

24-01-2019

H544 Hirschmann multimedia

H series

17-10-2018

HS24 Heeren van Ruysdael / Gerritse

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

HS25 Heeren van Ruysdael / Vreumingen

(melding: Teus Koppelaar)


i

17-10-2018

I115 Inntel

als I98, zwarte strijker, in docu intrekking herstellen

(melding: Teus Koppelaar)

< 12-06-2018

I185 In de Waag

als I157,

12-04-2007

< 12-06-2018

I186 In de Waag

als I124, nu echt geel

< 12-06-2018

I187 IQ

17-10-2018

I188 ISS

als I40, witte rug, helder blauw

(melding: Teus Koppelaar)


j

< 12-06-2018

J150 Jolly hotel

als J114,

26-04-2007

< 12-06-2018

J151 Jeevan Jotie

(melding: Koos van Ulden)

09-09-2018

J152 Jolly hotel als J114,

03-12-18 

(melding: Hennie van Dun)

17-10-2018

J153 Jaarbeurs

als J4, omgedraaid

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

J154 Jagtenberg

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

J155 Jolly hotel

als J114,

04-05-18

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

J156 de Jong

als J54, omgedraaid

(meling: Teus Koppelaar)


k

< 12-06-2018

K508 Kaap Doorn

als K363,

04-08-26

< 12-06-2018

K509 King

als K489,

FHU06005607

< 12-06-2018

K510 Koepelcafe

als K483, kleur,

05-07-04

< 12-06-2018

K511 Kurzaal

18-09-2018

K512 Kroon

als K484,

05-10-05

(melding: Arie Meijer)

17-10-2018

K513 KBM

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

K514 Klimop

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

K515 Koning

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

K516 Krasnapolsky

als K331, strijker zwart

(melding: Teus Koppelaar)

17-10-2018

K517 Kurzaal

(melding: Teus Koppelaar)