lucifersdoosjes Nederland (bx)

Deze hoofdgroep bestaat uit volledig bedrukte wikkels, doorgaans voorzien van 1 strijker op een zijkant en op de tegenover liggende zijkant is vaak een kenmerk van de fabrikant geplaatst. BX is de afkorting van box. De cijfers geven een bepaald formaat aan (zie de voorbeelden). De term is gangbaar binnen de wereld van de fabrikanten en de codes zijn door verzamelend Nederland overgenomen. Tinus Raymakers is ooit begonnen de BX-en te documenteren. Hij is met de plakbladen gestart en heeft die ook aan andere verzamelaars beschikbaar gesteld. Bekend is dat niet iedereen altijd alle aanvullingen heeft ontvangen, waardoor er nogal wat onvolledige sets in omloop zijn. Het documenteren is na het overlijden van Tinus overgenomen door Hennie van Dun, met steun van o.a. Arie Meijer en Harrie Dortmans. In totaal bevat de papieren documentatie 21.000 afbeeldingen van in Nederland en Caribisch Nederland verschenen of gevonden BX-en. Er zit ook een belangrijk aantal tussen van buitenlandse fabrikanten, vaak bij de internationale hotelketens met vestigingen in Nederland. Naar mijn persoonlijke mening zijn de vorige samenstellers hier wat in doorgeschoten, waardoor er wikkels in terecht zijn gekomen die er in feite niet toe doen. Hennie is in 2017 gestopt met het verder actualiseren en verstrekken van de papieren documentatie.

Noot: De documentatie BX bevat ook series. 

 

In april 2018 is met de webmaster van de website Vonkvrij afgesproken dat nieuwe meldingen BX voortaan door mij van een volgnummer zullen worden voorzien en uitsluitend op deze site worden gepubliceerd. Ik sluit steeds aan op de laatste door Hennie toegekende nummers. Stuur mij via rik.florestein@upcmail.nl een duidelijke scan (liefst geen foto), voorzien van de BX-code en de eigen beoordeling waarom het een nieuwe melding betreft. 

Het spreekt voor zich dat ik ook graag reacties ontvang indien er ten onrechte een nummer is toegekend. Bedankt alvast.


voorbeelden van Nederlandse lucifersdoosjes (BX)

status update: 11-01-2020

BX1

mijn documentatie: 8045

mijn verzameling: 6098, ofwel 76%

formaten ca.:

42 x 24 x 8 mm

56 x 24 x 8 mm

en ook:

23 x 17 x 10 mm

56 x 18 x 9 mm

BX2

mijn documentatie: 1568

mijn verzameling: 1211, ofwel 77%

formaten ca.:

42 x 27 x 10 mm

56 x 27 x 10 mm

BX3

mijn documentatie: 9471

mijn verzameling: 6691, ofwel 71%

formaten ca.:

53 x 36 mm

56 x 36 mm

56 x 40 mm

56 x 42 mm

met diktes van

7, 8, 9, 10 en 12 mm

BX3 bedankt

mijn documentatie: 172

mijn verzameling: 58, ofwel 33%

formaat ca.:

53 x 36 x 12 mm

BX5

mijn documentatie: 1385

mijn verzameling: 930, ofwel 67%

formaat ca.: 

56 x 48 mm

met diktes van 

7, 8, 9 en 10 mm

BX6

mijn documentatie: 591

mijn verzameling: 410, ofwel 69%

formaat ca.:

56 x 18 x 18 mm


nieuwe meldingen bx

Dit onderdeel bevat 528 afbeeldingen van BX-en die niet in de papieren documentatie staan. Om het een beetje hanteerbaar te houden is ieder formaat op een eigen subpagina geplaatst, te bereiken via de hieronder geplaatste knoppen. De pagina BX1 is om technische redenen gesplitst in A-K en L-Z. De allernieuwste meldingen BX1 staan bovenaan op A-K. Alle afbeeldingen zijn per formaat doorgenummerd en sluiten aan op de papieren documentatie. Om het nakijken te vergemakkelijken is bij ieder plaatje de publicatiedatum geplaatst. Bij van anderen verkregen scans is steeds vermeld wie die heeft aangeleverd. Compleet ingerichte plakbladen worden niet meer verstrekt. In de hieronder geplaatste pdf vindt u een door Hennie van Dun vervaardigde set blanco plakbladen waarmee u zelf aan de slag kunt.

Alle afbeeldingen kunnen met een dubbelklik vergroot worden weergegeven. Dit werkt ook op een iPad of smartphone. 

Tip: zoomen geeft over het algemeen een scherper beeld dan de dubbelklik.

plakbladen BX
100 downloads

Op de pagina's met nieuwe meldingen vindt u ook een te downloaden lijst van nieuw toegekende nummers en geplaatste afbeeldingen.