lucifersdoosjes


Nederland (bx)

Deze hoofdgroep bestaat uit volledig bedrukte wikkels, doorgaans voorzien van 1 strijker op een zijkant en op de tegenover liggende zijkant is vaak een kenmerk van de fabrikant geplaatst. BX is de afkorting van box. De cijfers geven een bepaald formaat aan (zie de voorbeelden). De term is gangbaar binnen de wereld van de fabrikanten en de codes zijn door verzamelend Nederland overgenomen. Tinus Raymakers is ooit begonnen de BX-en te documenteren. Hij is met de plakbladen gestart en heeft die ook aan andere verzamelaars beschikbaar gesteld. Bekend is dat niet iedereen altijd alle aanvullingen heeft ontvangen, waardoor er nogal wat onvolledige sets in omloop zijn. Het documenteren is na het overlijden van Tinus overgenomen door Hennie van Dun, met steun van o.a. Arie Meijer en Harrie Dortmans. In totaal bevat de papieren documentatie 21.000 afbeeldingen van in Nederland en Caribisch Nederland verschenen of gevonden BX-en. Er zit ook een belangrijk aantal tussen van buitenlandse fabrikanten, vaak bij de internationale hotelketens met vestigingen in Nederland. Naar mijn persoonlijke mening zijn de vorige samenstellers hier wat in doorgeschoten, waardoor er wikkels in terecht zijn gekomen die er in feite niet echt toe doen. Hennie is in 2017 gestopt met het verder actualiseren en verstrekken van de papieren documentatie.

Noot: De documentatie BX bevat ook series. 

nieuwe meldingen bx

In april 2018 is met de webmaster van de website Vonkvrij afgesproken dat nieuwe meldingen BX voortaan door mij van een volgnummer zullen worden voorzien en uitsluitend op deze site worden gepubliceerd. Ik sluit steeds aan op de laatste door Hennie toegekende nummers. Stuur mij via rik.florestein@upcmail.nl een duidelijke scan (minimaal 600 dpi, liefst geen foto), voorzien van de BX-code en de eigen beoordeling waarom het een nieuwe melding betreft. 

Het spreekt voor zich dat ik ook graag reacties ontvang indien er ten onrechte een nummer is toegekend. Bedankt alvast.

18-06-2020: Bij het overnemen van de zorg voor de nieuwe meldingen BX leek het met de aantallen niet zo'n vaart te lopen en is er aanvankelijk voor gekozen om alle exemplaren als los plaatje op deze website te zetten. Inmiddels zitten we ruim boven de 500 nieuwe meldingen en dat enorme aantal losse plaatjes per pagina geeft mij als webmaster steeds meer problemen met de performance van de website tijdens het plaatsen en herschikken. Daarom was ik al een tijdje aan het broeden op een goed alternatief en denk dit nu gevonden te hebben. Ik heb een modus bedacht om, zonder kosten voor het aanschaffen van extra software, op een redelijk eenvoudige manier digitale plakbladen te vervaardigen.

Alle oorspronkelijke pagina's met losse plaatjes zijn inmiddels vervangen door pagina's met plakbladen. Op iedere pagina staat het aantal scans dat in de plakbladen is opgenomen. In de naamgeving van de downloads is steeds het eerste volgnummer na de papieren documentatie vermeld. De datum boven de download is identiek aan die van de laatst geplaatste afbeelding, zodat in het vervolg snel kan worden vastgesteld in welke download een mutatie heeft plaatsgevonden. Ook kan ik hier dan vrij gemakkelijk naar verwijzen op de mutatiepagina.

In de plakbladen zijn alle gegevens overgenomen die voorheen ook op de website waren bijgeplaatst, zoals de publicatiedatum, wie de melding heeft gedaan (diegene heeft immers het origineel in bezit), volgnummer en naam van het object in mijn zoeklijst en eventuele verwijzingen of bijzonderheden die het object uniek maken. Voor gebruikers die de plakbladen in zwart/wit willen printen zijn rechtsonder ook de van oudsher bekende kleurcodes bijgeplaatst. Naast dat ik er zelf profijt van heb, denk ik het gebruiksgemak voor u als verzamelaar met deze aanpassing enorm te hebben verbeterd. Ook het downloaden naar iPad of smartphone behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld om even snel iets na te kijken buiten het internet om.

De losse plaatjes en opsommingslijsten zijn overbodig geworden en verdwenen. En ook de download met de door Hennie van Dun vervaardigde set blanco plakbladen. Op de mutatiepagina zijn alle nieuwe meldingen BX geschoond.voorbeelden van Nederlandse lucifersdoosjes (BX)

status update: 11-01-2020

BX1

mijn documentatie: 8047

mijn verzameling: 6099, ofwel 76%

formaten ca.:

42 x 24 x 8 mm

56 x 24 x 8 mm

en ook:

23 x 17 x 10 mm

56 x 18 x 9 mm

BX2

mijn documentatie: 1568

mijn verzameling: 1211, ofwel 77%

formaten ca.:

42 x 27 x 10 mm

56 x 27 x 10 mm

BX3

mijn documentatie: 9473

mijn verzameling: 6693, ofwel 71%

formaten ca.:

53 x 36 mm

56 x 36 mm

56 x 40 mm

56 x 42 mm

met diktes van

7, 8, 9, 10 en 12 mm

BX3 bedankt

mijn documentatie: 172

mijn verzameling: 58, ofwel 33%

formaat ca.:

53 x 36 x 12 mm

BX5

mijn documentatie: 1387

mijn verzameling: 930, ofwel 67%

formaat ca.: 

56 x 48 mm

met diktes van 

7, 8, 9 en 10 mm

BX6

mijn documentatie: 591

mijn verzameling: 410, ofwel 69%

formaat ca.:

56 x 18 x 18 mm


Maak een Gratis Website met JouwWeb